Hebei Hanlin Textile Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: china international trade fair for apparel fabrics and accessories
  Ngày tham dự: 2019 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: Founded in 1995. Since its inception,the Expo has developed rapidly and achieved remarkable results. The exhibition is currently the world's largest exhibition.
  Tên triển lãm thương mại: CHINA TEXTILE & GARMENTS
  Ngày tham dự: 2015 .6
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: TR
Gửi email cho nhà cung cấp này