Hebei Hanlin Textile Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Partner Factories

Able to source across multiple industries: Yes

Cooperation Factory Name: SHAOXING CITY YILIN TEXTILE CO., LTD
Years of Cooperation: >10 Years
Total Transaction Amount with the Factory (Previous Year): $100 Thousand - $300 Thousand

Production Capacity

Gray fabric 3000000 Meter/Meters
Gửi email cho nhà cung cấp này